Učebnice My jsme svět

Desetidílná série učebnic My jsme svět vede děti k tomu, aby si vytvářely systém vlastních hodnot, díky nimž získávají vnitřní integritu a schopnost správně se rozhodovat.

Učebnice provádějí školáky od dětství do období dospívání, ze základní na střední školu. Témata mohou děti, jejich učitelé i rodiče reflektovat, promýšlet je a diskutovat. Děti mají mít možnost se svobodně rozhodovat a tyto materiály jim pomohou dělat svá rozhodnutí s rostoucí sebejistotou a zodpovědností.

Pro učitele, lektory, speciální pedagogy a vychovatele jsou učebnice uceleným souborem odborně metodicky, pestře a nápaditě zpracovaných lidských témat, který nemá v českém prostředí obdoby.

Knihy ve formě pracovních listů vedou děti skupinovou prací danými fázemi. Každá učebnice má 16 lekcí ve kterých se děti zbývají vztahem samy k sobě; ke své rodině a nejbližšímu okolí; ke své vnitřní, duchovní rovině; k celému světu. Pracují střídavě samostatně a v kolektivu, společně se radí a rozhodují, co by chtěly udělat. Systém hodnotového vzdělávání je postaven na svobodě a rovnosti. Proto jsou děti motivovány, aby nalézaly vlastní odpovědi a přemýšlely samy za sebe.

Každá z deseti dílů učebnic je ilustrována jiným současným ilustrátorem. Učebnice obsahují také originální písně, které pro některá témata složili soudobí hudebníci a kapely.

Jak učebnice získat

Od října 2017 jsou k dispozici učebnice pro 1. až 5. třídu. Podle vyspělosti dětí je ale možno používat díly i ve vyšších ročnících, nejen v těch, pro které byly původně vytvořeny (např. učebnici č. 5 pro 6. třídu). Kvalita předání metody a podpora učitelům je pro nás velmi důležitá. Pro získání a didakticky správné používání učebnic je třeba absolvovat dvoudenní výcvik a minimální počet dvou párových hodin s certifikovanou lektorkou hodnotového vzdělávání Cyril Mooney Education, z.s.. Součástí balíčku je také ukázková hodina.

Je možné začít pouze ukázkovou hodinou, kdy lektorka metody  po domluvě s ředitelem/ředitelkou školy a třídním učitelem/učitelkou vybranou lekci učí s dětmi. Pro více informací nás prosím kontaktujte.