homepage

Pro školy

Hodnotové vzdělávání sestry Cyril je přístup ke vzdělávání, samostatný vyučovací předmět a didaktická pomůcka pro úspěšnou spolupráci pedagogů, dětí a rodičů. Pomáhá pedagogům stát se průvodcem dětí v interaktivních hodinách a nacházet nové formy výuky. Umožňuje zvládat hodiny s větším počtem žáků různé vyspělosti a vytvářet s dětmi vztah založený na důvěře, upřímnosti, empatii a vzájemném respektu. V současné době nabízíme spolupráci základním a středním školám a pedagogickým fakultám.

Video

  • Forum 2000

    Rozhovor Šimona Pánka se sestrou Cyril na téma Vzdělávání a Demokracie, Forum 2000. vice

Reference

Hodnotové vzdělávání

Také v základní škole v Trmicích jsme měli příležitost blíže se seznámit s Hodnotovým vzděláváním sestry Cyril Mooney formou ukázkových vyučovacích hodin. K naší … více "Hodnotové vzdělávání"

ZŠ Londýnská, Praha

Vyzkoušeli jsme si s dětmi ukázkové hodiny „Jsem divný“ a „Vztek“. Přínos ukázkových hodin hodnotového vzdělávání hodnotím velice kladně. Zkušená lektorka Dana Hádková si … více "ZŠ Londýnská, Praha"

ZŠ Horáckého náměstí

Naše škola absolvovala v průběhu školního roku 2016/17 školení Hodnotového vzdělávání Cyril Mooney. Najít si čas v průběhu roku bylo hodně náročné, ale … více "ZŠ Horáckého náměstí"