Co je hodnotové vzdělávání sestry Cyril?

Hodnotové vzdělávání je princip, samostatný vyučovací předmět a didaktická pomůcka, která pomáhá školám vytvářet atmosféru založenou na upřímnosti, důvěře, svobodě, vnitřní motivaci a vzájemné pomoci.

Hodnotové vzdělávání sestry Cyril vzniklo v dívčí škole Loreto Sealdah v indické Kalkatě jako reakce na každodenní nutnost řešit často náročné personální a výchovné situace. Během 35 let praxe ředitelky vytvořila sestra Cyril systém spolupráce s pedagogy, dětmi a rodiči, kdy kladla důraz na upřímnost, svobodu, lásku a vnitřní motivaci k práci. Cílem školy bylo, aby ji opuštěli absolventi nejen výborně vzdělaní, samostatní a schopní, ale také šťastní a připraveni pozitivně přispívat komunitě, které jsou součástí. Sestra Cyril vedla své studentky k tomu, aby zkoumaly zásadní lidské hodnoty, své vztahy a pocity, a to na úrovni vnitřní, ve vztahu ke svým nejbližším i na úrovni komunity, či celé společnosti. Své žákyně motivovala k tomu, aby vědomě měnily svět kolem sebe. Říkala jim: Jděte ven, rozhlédněte se a zjistěte, co se vám na tom, co kolem sebe vidíte nelíbí, vymyslete plán jak to změnit, a pak jděte a udělejte to!

Škola určená původně pro střední a vyšší vrstvy obyvatelstva postupně přijímala děti z nejchudších oblastí Kalkaty, ze slumů a z ulice. Tyto děti do školy přivedly právě běžné studentky sestry Cyril. Nejprve je samy vyučovaly tzv. jeden na jednoho a poté je zapojily do běžných tříd. Společně jsou dodnes vzdělávány také děti s fyzickými hendikepy a děti mnoha různých náboženství. Potřeby nejchudších dětí byly zcela hrazeny školou a sponzory (často ekonomicky silnějšími rodiči) a po letech se jejich počet ustálil na 700 (polovina dětí školy). Díky systému založeném na podpoře růstu vnitřní motivace se akademické výsledky dětí nikterak nesnížily. Naopak. Díky výuce ve skupinách a „jeden na jednoho“ si děti učivo dobře upevnily a přibyly schopnosti v oblasti sociální, komunikační i lídrovské, kterých by v klasickém, vysoce soutěživém prostředí afluentní školy nikdy nebylo možno dosáhnout. Komunitní práce a pomoc druhým se stala samozřejmou a všudypřítomnou součástí každodenního školního života. Díky práci jediné školy tak benefitovaly tisíce obyvatel Západního Bengálu. (Přehled programů můžete shlédnout zde.)

Ve své škole jsem zdůraznila, že každý musí být připraven dělat práci toho druhého… To obrovsky změnilo celkovou harmonii školy a všichni měli ze své práce větší radost. – SM Cyril

Jedním ze stavebních kamenů hodnotového vzdělávání je odstranění soutěže coby motivace ke zlepšení akademických výsledků. Tím není myšleno soutěž ve sportu, recitačních soutěžích apod., kde si děti disciplíny samy vybírají, je tím myšleno poměřování výsledků a tlak na výkon. Pokud se toto ve škole podaří, polovina práce je hotova.

„První co musíte udělat, je odstranit soutěž. Jakmile se vám to povede, vaše bitva je téměř vyhraná.“ – SM Cyril