Semináře

Metoda sestry Cyril vyžaduje risk, odvahu a touhu po škole, kde jsou lidské hodnoty stejně důležité jako akademické výsledky. Základním školám nabízíme metodickou podporu v podobě akreditovaných seminářů, ukázkových a párových hodin, učebnice hodnotového vzdělávání My jsme svět a dlouhodobou podporu a mentorství zaměřené na atmosféru školy.

Jak začít? >>


Nejbližší semináře

 

25.-26. 5. 2018 + 1 den/ Londýnská, Praha
Hodnotové vzdělávání – metoda a práce s učebnicemi
Seminář je nezbytným výcvikem pro práci s učebnicemi My jsme svět. Akreditováno MŠMT (číslo akreditace č. j. 41823/2015-1-941, 1396/2016-1-145).

Plán kurzu: Tento kurz je v celkové dotaci 24 hodin. První den kurzu se zabývá metodou a jejím praktickým využitím. Druhý den se budeme věnovat převážně práci s učebnicemi. Třetí den kurzu je pro ty z vás, kteří se rozhodnou aplikovat metodu v praxi s použitím učebnic My jsme svět. Po 6-8 týdnech praxe s učebnicemi ve vaší výuce proběhne tato část praktického kurzu přímo ve škole s dětmi i v kruhu pedagogů, podle individuálních potřeb. Tato část kurzu je hrazena sponzorsky (škola ji tedy nehradí) a předpokládá plnou spolupráci školy v mezích například projektového dne. Je možné se zúčastnit pouze prvních dvou dnů. Třetí praktický den kurzu pro učitele s prvními zkušenostmi práce s učebnicemi bude domluven v souladu s potřebami účastníků a možnostmi lektorek na konci druhého dne, 26.5..

Kdy: 25.5. od 9:00 do 17:00, 26.5. od 9:00-17:00
Kde: ZŠ Londýnská, Praha
Lektorka: Mgr. Michaela Stoilova, Mgr. Dana Hádková
Cena: 1900,- Kč/osobu

(pro vystavení certifikátů o absolvování)
(obec s rozšířenou působností)
Podmínky k nahlédnutí zde
(pro vystavení certifikátů o absolvování)
(pokud požadujete fakturu)

 

Proběhlé semináře

29.3. a 4.-5.4. 2018 + 1den / ZŠ T.G.Masaryka, Štětí, Ústecký kraj
Hodnotové vzdělávání – metoda a práce s učebnicemi
Seminář je nezbytným výcvikem pro práci s učebnicemi My jsme svět. Akreditováno MŠMT (číslo akreditace č. j. 41823/2015-1-941, 1396/2016-1-145).

Plán kurzu: Tento kurz je v celkové dotaci 24 hodin. První den kurzu je celodenní a zabývá se metodou a jejím praktickým využitím. Druhý den je rozdělen do dvou odpolední, kde se budeme věnovat převážně práci s učebnicemi. Třetí den kurzu je pro ty z vás, kteří se rozhodnou aplikovat metodu v praxi s použitím učebnic My jsme svět. Po 6-8 týdnech praxe s učebnicemi ve vaší výuce proběhne tato část praktického kurzu přímo ve škole s dětmi i v kruhu pedagogů, podle individuálních potřeb. Tato část kurzu je hrazena sponzorsky (škola ji tedy nehradí) a předpokládá plnou spolupráci školy v mezích například projektového dne. Je možné se zúčastnit pouze prvních dvou dnů. Třetí praktický den kurzu pro učitele s prvními zkušenostmi práce s učebnicemi bude domluvena v souladu s potřebami účastníků a možnostmi lektorek na konci druhého půldne, 5.4.

Kdy: 29.3. od 9:00 do 17:00, 4.4. od 13:00-17:00, 5.4. od 13:00-17:00
Kde: ZŠ T.G. Masaryka, Štětí
Lektorka: Mgr. Dana Hádková, Mgr. Michaela Stoilova
Cena: 1900,- Kč/osobu Pdf o kurzu.

Závazná přihláška na seminář

(pro vystavení certifikátů o absolvování)
(pro vystavení certifikátů o absolvování)
Podmínky k nahlédnutí zde

 

 

 

9. 12. 2017 / MŠ Dráček
Základní seminář pro učitele hodnotového vzdělávání
Seminář je nezbytným výcvikem pro práci s učebnicemi My jsme svět. Akreditováno MŠMT (číslo akreditace č. j. 1332/2015/1-131). Tento seminář je zaměřen na využití HV i v mateřských školách. 
Kdy: 9.12. od 8:30 do 17:30
Kde: MŠ Dráček, Brno
Lektorka: Mgr. Michaela Stoilova
Cena: 950,- Kč