Pro základní školy

Doporučujeme: semináře se sestrou Cyril 2017

Metoda sestry Cyril vyžaduje risk, odvahu a touhu po škole, kde jsou lidské hodnoty stejně důležité jako akademické výsledky. Základním školám nabízíme metodickou podporu v podobě akreditovaných seminářů, ukázkových a párových hodin, učebnice hodnotového vzdělávání My jsme svět a dlouhodobou podporu a mentorství zaměřené na atmosféru školy.

Jak začít?

Vyzkoušejte si ukázkovou hodinu pro základní školy s učebnicemi My jsme svět. Společně vybereme téma, které se pro Vaši třídu hodí, ať už věkem, nebo tím, co třída zrovna prožívá. Naše lektorka hodinu s dětmi povede. Hodiny se mohou zůčastnit také ostatní učitelé, kteří se ale na chvíli stanou dětmi. Podrobnější informace včetně nákladů Vám rádi sdělíme individuálně.

Semináře pro sborovnu, nebo skupinu.

  1. Základní „ochutnávkový“ seminář Hodnotového vzdělávání sestry Cyril s dotací 8 hodin (akreditováno MŠMT). Tento seminář je ušit na míru sborovnám i individuálním zájemcům z řad pedagogů, školních lídrů, dalších odborníkům ve vzdělávání i rodičům. Již v tomto semináři získají účastníci nástroje, které mohou jejich výuku značně transformovat. Pro individuální zájemce pořádáme semináře po naplnění kapacity nejméně 15 účastníků. Seminář je veden v českém jazyce, odborným lektorem vyškoleným sestrou Cyril.
  2. Třídenní výcvikový seminář v širší formě zahrnuje obsah úvodního semináře a dále ho rozšiřuje o návazná témata. Cílem je pochopení a vyzkoušení si základních nástrojů, které pomáhají škole pracovat s hodnotami v praxi.
  3. Dvoudenní navazující seminář se věnuje dalším nástrojům a principům systému. Jedním z témat je například podpora při změně systému hodnocení.
  4. Pilotní program pro základní školy. V tomto pilotním programu spolupracujeme se školami dlouhodobě, do hloubky a s jasným záměrem nabídnout maximální podporu v práci na zkvalitnění spolupráce učitelů, žáků i rodičů a případné změně atmosféry. Nabízíme společnou práci  a podporu:
  • 1) spolupráce na sjednocení vize, nastavení očekávání a dlouhodobých cílů na téma: Jaké hodnoty chcete svým dětem předávat a jak na to?
  • 2) 40 hodin praktického, akreditovaného semináře Hodnotového vzdělávání sestry Cyril Mooney u vás ve škole. (Časové rozložení semináře je nastaveno dle potřeb školy a může být mezi pěti dny až 12 měsíci).
  • 3) předávání metodologie sestry Cyril, párové  a ukázkové hodiny a práce s učebnicemi hodnotového vzdělávání (učebnice budou k dispozici od září 2017).
  • 4) dlouhodobá podpora, mentorství a společná práce na změně atmosféry školy tak, aby byla založena na lásce, důvěře, empatii a otevřenosti všech zúčastněných.

Po každém setkání jsou účastníci vybaveni nástroji a podklady, které mohou využít ihned ve své praxi. Je naším cílem, aby děti byly ve škole šťastné, motivované, svobodné a jejich akademické výsledky byly maximem jejich vlastního potenciálu. Chceme, aby se profese učitele stala opět prestižním a vyhledávaným posláním.

Setkávání s rodiči. Rodiče jsou důležitou částí školy a je proto důležité, aby rozuměli a souzněli s hodnotovou vizí školy. Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší, je ale třeba souznít v tom, co to je. Setkání s rodiči jsou šitá na míru a navazují na 40 hodinový seminář se sborovnou tak, aby škola v budoucnu mohla využívat nástroje ke společné práci bez nás.

Film Sit Beside Me. Na začátku naší cesty byla tvorba dokumentárního filmu o práci a životě sestry Cyril a její škole Loreto Day School Sealdah v indické Kolkatě. Tento film byl vytvořen pro inspiraci všech, kteří se v procesu vzdělávání angažují. Film můžete shlédnout zde.

Podpora na školách. Školám, které mají zájem si systém otestovat v praxi nabízíme další podporu v podobě pravidelných setkání, náslechových a párových hodin a podporu při spolupráci s rodiči. O pilotní školy pečujeme s láskou, respektem a dlouhodobě.

 

Mám zájem