Kurzy

Jak začít? >>


Kurzy jaro 2019

 

24. – 25. 5. 2019 / Roudnice nad Labem 

Hodnotové vzdělávání – metoda a práce s učebnicemi

Tento kurz je v celkové dotaci 16 hodin. První den kurzu se zabývá metodou a jejím praktickým využitím, probíhá interaktivně, se sebepoznávacími prvky. Druhý den se budeme věnovat převážně práci s učebnicemi. Učitelé, kteří se poté rozhodnou aplikovat metodu v praxi s použitím učebnic My jsme svět projdou po 6-8 týdnech práce s učebnicemi ve své výuce podpůrnou supervizí podle individuálních potřeb.  Tento třetí praktický den pro učitele bude domluven v souladu s potřebami účastníků a možnostmi lektorek na konci kurzu. Akreditováno MŠMT (číslo akreditace MSMT- 7358/2018-3-234), možno využít šablon. Kurz zaštituje MAS Podřipsko.

Kdy: vždy od 9:00-17:00 (registrace od 8:30)
Kde: Roudnice nad Labem (podrobnosti zašleme před kurzem)
Lektorky: Mgr. Dana Hádková
Cena: 2000,- Kč/osobu (nejsme plátci DPH)

(pro vystavení certifikátu)
(pro vystavení certifikátu)
(obec s rozšířenou působností)
(pokud požadujete fakturu)
Podmínky k nahlédnutí zde

 

26. – 27. 4. 2019 / Praha

Hodnotové vzdělávání – metoda a práce s učebnicemi

Tento kurz je v celkové dotaci 16 hodin. První den kurzu se zabývá metodou a jejím praktickým využitím, probíhá interaktivně, se sebepoznávacími prvky. Druhý den se budeme věnovat převážně práci s učebnicemi. Učitelé, kteří se poté rozhodnou aplikovat metodu v praxi s použitím učebnic My jsme svět projdou po 6-8 týdnech práce s učebnicemi ve své výuce podpůrnou supervizí podle individuálních potřeb.  Tento třetí praktický den pro učitele bude domluven v souladu s potřebami účastníků a možnostmi lektorek na konci kurzu. Akreditováno MŠMT (číslo akreditace MSMT- 7358/2018-3-234), možno využít šablon.

Kdy: vždy od 9:00-17:00 (registrace od 8:30)
Kde: v Praze (podrobnosti zašleme před kurzem)
Lektorky: Mgr. Michaela Stoilova, Mgr. Dana Hádková
Cena: 2000,- Kč/osobu (nejsme plátci DPH)

(pro vystavení certifikátu)
(pro vystavení certifikátu)
(obec s rozšířenou působností)
(pokud požadujete fakturu)
Podmínky k nahlédnutí zde

 

Předešlé kurzy

Setkání učitelů hodnotového vzdělávání 24. a 25.3./ Akademie Libchavy

8. – 9. 3. 2019 /Praha/ Scioškola

22. – 23. 3. 2019 /Brno/ Scioškola

2. – 3. 11. 2018/ ZŠ EDISONA

Hodnotové vzdělávání – metoda a práce s učebnicemi

Tento kurz je v celkové dotaci 16 hodin. První den kurzu se zabývá metodou a jejím praktickým využitím, probíhá interaktivně, se sebepoznávacími prvky. Druhý den se budeme věnovat převážně práci s učebnicemi. Učitelé, kteří se poté rozhodnou aplikovat metodu v praxi s použitím učebnic My jsme svět mohou po 6-8 týdnech práce s učebnicemi ve své výuce využít možnosti projektového dne s dětmi i v kruhu pedagogů, podpory a supervize podle individuálních potřeb.  Tento třetí praktický den pro učitele bude domluven v souladu s potřebami účastníků a možnostmi lektorek na konci kurzu. Akreditováno MŠMT (číslo akreditace MSMT- 7358/2018-3-234)

Kdy: 2. a 3.11. od 9:00-17:00 (registrace v 8:30)
Kde: ZŠ Rakovského 1, EDISONA (Vchod z ulice Pejevové), 143 00 Praha – Modřany
Lektorky: Mgr. Michaela Stoilova, Mgr. Dana Hádková
Cena: 1900,- Kč/osobu

13. – 16.9. 2018/ Letní škola hodnotového vzdělávání v Bechyni

Metoda, práce s učebnicemi a něco navíc.

Hodnotové vzdělávání sestry Cyril je celosvětově oceňovaná vzdělávací metoda, přístup a didaktická pomůcka pro děti, učitele a rodiče, prověřená 35 lety praxe vizionářské pedagožky, sestry Cyril. Letní škola v Bechyni je tří a půl denní akreditovaný výcvik v této metodě. Budeme pracovat s učebnicemi My jsme svět, které pomáhají dětem vytvářet si zdravé vztahy, vlastní systém hodnot a porozumění sobě i druhým. Naučíte se jak efektivně pracovat s velkými a různorodými kolektivy, jak metodu využívat ve sborovně i s rodiči, jak v dětech rozvíjet empatii, kritické myšlení a jak si mohou díky metodě zlepšovat nejen své sociální dovednosti, ale také akademické výkony. Věříme, že tento intenzivní společný čas uprostřed krásné přírody na břehu řeky Lužnice a v unikátní památce Kláštera Bechyně bude inkubátorem změn a inspirací právě pro Vás a Vaši školu.

Kdy: 13.9. (15h) – 16.9. (17h)

Kde: Klášter Bechyně, Bechyně

Lektorky: Mgr. Michaela Stoilova, Mgr. Dana Hádková

Doprovodný program: Zdeněk Chomát – Pohyb je život, Martin Hak – vypravěč příběhů, Petr Korbelář a Jan Kotulán – koncert.

 

 

Přípravný týden: 27., 28., 29., 30. nebo 31. 8. 

Jednodenní  kurz hodnotového vzdělávání pro Vaši sborovnu

Tento kurz si můžete objednat na míru pro Vaši sborovnu pro období přípravného týdne v srpnu 2018. Akreditováno MŠMT (číslo akreditace 41823 l201 5- 1 -941).

Dobrá atmosféra a zdravé vztahy jsou základem každé úspěšné školy a stojí na sdílených hodnotách. Vyzkoušíte a zažijete si základy metody hodnotového vzdělávání tak, abyste je mohli použít pro jakýkoli předmět, družinu, třídnické setkání, či téma. Zaměříme se na skupinovou práci a budeme se zabývat společnou vizí Vaší školy, její atmosférou, rozvojem komunikace, spolupráce a způsoby, jak nejlépe podpořit vnitřní motivaci dětí ke studiu. Metoda není v rozporu se současnými didaktickými přístupy. Vzhledem k omezenému počtu termínů a poptávce jsou registrace a výběr data po dohodě ceny (stanovena na základě velikosti sborovny) závazné. Vhodné pro sborovny a pedagogické týmy MŠ, ZŠ i SŠ.


 

25. – 26. 6. 2018 + 1 den/ ZŠ SMART, Roudnice
Hodnotové vzdělávání – metoda a práce s učebnicemi

Plán kurzu: Tento kurz je v celkové dotaci 16 nebo 24 hodin. První den kurzu se zabývá metodou a jejím praktickým využitím. Druhý den se budeme věnovat převážně práci s učebnicemi. Třetí den kurzu je pro ty z vás, kteří se rozhodnou aplikovat metodu v praxi s použitím učebnic My jsme svět. Po 6-8 týdnech praxe s učebnicemi ve vaší výuce proběhne tato část praktického kurzu přímo ve škole s dětmi i v kruhu pedagogů, podle individuálních potřeb. Tato část kurzu je hrazena sponzorsky (škola hradí pouze cestovné lektorek) a předpokládá plnou spolupráci školy v mezích například projektového dne. Je možné se zúčastnit pouze prvních dvou dnů. Třetí praktický den kurzu pro učitele s prvními zkušenostmi práce s učebnicemi bude domluven v souladu s potřebami účastníků a možnostmi lektorek na konci druhého dne, 26.6.. Seminář je nezbytným výcvikem pro práci s učebnicemi My jsme svět. Akreditováno MŠMT (číslo akreditace č. j. 41823/2015-1-941, 1396/2016-1-145)

Kdy: 25. a 26.6. od 8:00-16:00 (registrace v 7:30)
Kde: ZŠ SMART, Roudnice
Lektorky: Mgr. Michaela Stoilova, Mgr. Dana Hádková
Cena: 1900,- Kč/osobu


25.-26. 5. 2018 + 1 den/ Londýnská, Praha
Hodnotové vzdělávání – metoda a práce s učebnicemi
Seminář je nezbytným výcvikem pro práci s učebnicemi My jsme svět. Akreditováno MŠMT (číslo akreditace č. j. 41823/2015-1-941, 1396/2016-1-145).

Plán kurzu: Tento kurz je v celkové dotaci 24 hodin. První den kurzu se zabývá metodou a jejím praktickým využitím. Druhý den se budeme věnovat převážně práci s učebnicemi. Třetí den kurzu je pro ty z vás, kteří se rozhodnou aplikovat metodu v praxi s použitím učebnic My jsme svět. Po 6-8 týdnech praxe s učebnicemi ve vaší výuce proběhne tato část praktického kurzu přímo ve škole s dětmi i v kruhu pedagogů, podle individuálních potřeb. Tato část kurzu je hrazena sponzorsky (škola ji tedy nehradí) a předpokládá plnou spolupráci školy v mezích například projektového dne. Je možné se zúčastnit pouze prvních dvou dnů. Třetí praktický den kurzu pro učitele s prvními zkušenostmi práce s učebnicemi bude domluven v souladu s potřebami účastníků a možnostmi lektorek na konci druhého dne, 26.5..

Kdy: 25.5. od 9:00 do 17:00, 26.5. od 9:00-17:00
Kde: ZŠ Londýnská, Praha
Lektorka: Mgr. Michaela Stoilova, Mgr. Dana Hádková
Cena: 1900,- Kč/osobu


29.3. a 4.-5.4. 2018 + 1den / ZŠ T.G.Masaryka, Štětí, Ústecký kraj
Hodnotové vzdělávání – metoda a práce s učebnicemi
Seminář je nezbytným výcvikem pro práci s učebnicemi My jsme svět. Akreditováno MŠMT (číslo akreditace č. j. 41823/2015-1-941, 1396/2016-1-145).

Plán kurzu: Tento kurz je v celkové dotaci 24 hodin. První den kurzu je celodenní a zabývá se metodou a jejím praktickým využitím. Druhý den je rozdělen do dvou odpolední, kde se budeme věnovat převážně práci s učebnicemi. Třetí den kurzu je pro ty z vás, kteří se rozhodnou aplikovat metodu v praxi s použitím učebnic My jsme svět. Po 6-8 týdnech praxe s učebnicemi ve vaší výuce proběhne tato část praktického kurzu přímo ve škole s dětmi i v kruhu pedagogů, podle individuálních potřeb. Tato část kurzu je hrazena sponzorsky (škola ji tedy nehradí) a předpokládá plnou spolupráci školy v mezích například projektového dne. Je možné se zúčastnit pouze prvních dvou dnů. Třetí praktický den kurzu pro učitele s prvními zkušenostmi práce s učebnicemi bude domluvena v souladu s potřebami účastníků a možnostmi lektorek na konci druhého půldne, 5.4.

Kdy: 29.3. od 9:00 do 17:00, 4.4. od 13:00-17:00, 5.4. od 13:00-17:00
Kde: ZŠ T.G. Masaryka, Štětí
Lektorka: Mgr. Dana Hádková, Mgr. Michaela Stoilova
Cena: 1900,- Kč/osobu Pdf o kurzu.


9. 12. 2017 / MŠ Dráček
Základní seminář pro učitele hodnotového vzdělávání
Seminář je nezbytným výcvikem pro práci s učebnicemi My jsme svět. Akreditováno MŠMT (číslo akreditace č. j. 1332/2015/1-131). Tento seminář je zaměřen na využití HV i v mateřských školách. 
Kdy: 9.12. od 8:30 do 17:30
Kde: MŠ Dráček, Brno
Lektorka: Mgr. Michaela Stoilova
Cena: 950,- Kč

(pro vystavení certifikátu)
(pro vystavení certifikátu)
(obec s rozšířenou působností)
(pokud požadujete fakturu)
Podmínky k nahlédnutí zde