Kurzy

Jak začít? >>


Z důvodu pandemie byly termíny jarních kurzů zrušeny.

Kurzy podzim 2020

 

Termíny kurzů Metoda a práce s učebnicemi:

18. – 19.9. 2020 Praha Metoda a práce s učebnicemi I. MŠMT- 7358/2018-3-234

18. – 19.9. 2020 Brno Metoda a práce s učebnicemi I. MŠMT- 7358/2018-3-234

9. – 10.10. 2020 Brno Metoda a práce s učebnicemi I. MŠMT- 7358/2018-3-234

6. – 7.11. 2020 Praha Metoda a práce s učebnicemi II. (Rozšiřující metodický a praktický kurz) MŠMT- 27818/2019-3-764

20. – 21. 11. 2020 Brno Metoda a práce s učebnicemi I. MŠMT- 7358/2018-3-234

 

Kurz Metoda a práce s učebnicemi.

Tento kurz je v celkové dotaci 16 hodin a je základem pro používání metody a učebnic My jsme svět. První den kurzu se zabývá metodou a jejím praktickým využitím, probíhá interaktivně, se sebepoznávacími prvky. Druhý den se budeme věnovat převážně práci s učebnicemi. Akreditováno MŠMT (číslo akreditace MSMT- 7358/2018-3-234), možno využít šablon.

Absolvování dvoudenního kurzu je podmínkou prodeje učebnic hodnotového vzdělávání, My jsme světPro využívání metodologie (v jakémkoli předmětu) bez využívání učebnic je možno absolvovat pouze první den kurzu. Pokud máte zájem uspořádat jednodenní či dvoudenní kurz ve Vaší lokalitě, kontaktujte nás na info@skolacyril.org.

Účastníkům kurzů, kteří se rozhodnou pracovat s učebnicemi My jsme svět, doporoučujeme absolvovat třetí, praktický den s dětmi. Tento praktický den probíhá přímo ve škole a je koncipován pro učitele, kteří již prošli dvoudenním kurzem. Po 6-8 týdnech práce s učebnicemi ve výuce je lektorka přítomna na hodině vedené absolventem. Poté následuje  analýza hodiny, zpětná vazba, zodpovězení otázek k metodě a doplnění dalších podpůrných informací, které se do kurzu nevešly. Pedagog se tak ve svém prostředí může ponořit hlouběji do metody. Praktický den je domluven v souladu s potřebami účastníků a možnostmi lektorek. Během jednoho dne je možné pokrýt podporu pro maximálně čtyři učitele na jedné škole.

Začátky kurzů: vždy od 9:00-17:00 (registrace od 8:30)
Cena dvoudenního kurzu Metoda a práce s učebnicemi  (akreditováno MŠMT): 2000,- Kč/osobu.

Cena praktického dne (bez akreditace): 3000,- Kč/den a cestovné lektorky.

Cena jednodenního kurzu (na objednáku): 1000,- Kč/osobu (Minimální počet účastníků je 15). Nejsme plátci DPH.

 

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

 

Předešlé kurzy

 

Předešlé kurzy

24. – 25. 4. 2020 Praha – zrušeno (uskuteční se v náhradním termínu)

13. – 14. 3. 2020, Brno – zrušeno

6. – 7. 3. 2020, Roudnice nad Labem (spolupořádá MAS Podřipsko)

13. – 14. 1. 2020, Brno (spolupořádala  Katedra socped PdF MU, Brno)

7. – 8. 2. 2020, Praha (spolupořádalo Pražské kreativní centrum)

 

30.8. a 2.9. 2019 Jaroměř

20. – 21. 9. 2019 Brno

2. – 3. 10. 2019 Litoměřice

18. – 19. 10. 2019 Praha

8. – 9. 11. 2019 Olomouc

Setkání učitelů hodnotového vzdělávání 31. 10. – 2. 11./ Akademie Libchavy, Inspirativní setkání pro učitele hodnotového vzdělávání (pouze pro absolventy kruzů).

 24. – 25. 5. 2019 / Roudnice nad Labem 

26. – 27. 4. 2019 / Praha

Setkání učitelů hodnotového vzdělávání 24. a 25.3./ Akademie Libchavy, (pouze pro absolventy kruzů).

8. – 9. 3. 2019 /Praha/ Scioškola

22. – 23. 3. 2019 /Brno/ Scioškola

2. – 3. 11. 2018/ ZŠ EDISONA

Hodnotové vzdělávání – metoda a práce s učebnicemi

Tento kurz je v celkové dotaci 16 hodin. První den kurzu se zabývá metodou a jejím praktickým využitím, probíhá interaktivně, se sebepoznávacími prvky. Druhý den se budeme věnovat převážně práci s učebnicemi. Učitelé, kteří se poté rozhodnou aplikovat metodu v praxi s použitím učebnic My jsme svět mohou po 6-8 týdnech práce s učebnicemi ve své výuce využít možnosti projektového dne s dětmi i v kruhu pedagogů, podpory a supervize podle individuálních potřeb.  Tento třetí praktický den pro učitele bude domluven v souladu s potřebami účastníků a možnostmi lektorek na konci kurzu. Akreditováno MŠMT (číslo akreditace MSMT- 7358/2018-3-234)

Kdy: 2. a 3.11. od 9:00-17:00 (registrace v 8:30)
Kde: ZŠ Rakovského 1, EDISONA (Vchod z ulice Pejevové), 143 00 Praha – Modřany
Lektorky: Mgr. Michaela Stoilova, Mgr. Dana Hádková

13. – 16.9. 2018/ Letní škola hodnotového vzdělávání v Bechyni

Metoda, práce s učebnicemi a něco navíc.

Hodnotové vzdělávání sestry Cyril je celosvětově oceňovaná vzdělávací metoda, přístup a didaktická pomůcka pro děti, učitele a rodiče, prověřená 35 lety praxe vizionářské pedagožky, sestry Cyril. Letní škola v Bechyni je tří a půl denní akreditovaný výcvik v této metodě. Budeme pracovat s učebnicemi My jsme svět, které pomáhají dětem vytvářet si zdravé vztahy, vlastní systém hodnot a porozumění sobě i druhým. Naučíte se jak efektivně pracovat s velkými a různorodými kolektivy, jak metodu využívat ve sborovně i s rodiči, jak v dětech rozvíjet empatii, kritické myšlení a jak si mohou díky metodě zlepšovat nejen své sociální dovednosti, ale také akademické výkony. Věříme, že tento intenzivní společný čas uprostřed krásné přírody na břehu řeky Lužnice a v unikátní památce Kláštera Bechyně bude inkubátorem změn a inspirací právě pro Vás a Vaši školu.

Kdy: 13.9. (15h) – 16.9. (17h)

Kde: Klášter Bechyně, Bechyně

Lektorky: Mgr. Michaela Stoilova, Mgr. Dana Hádková

Doprovodný program: Zdeněk Chomát – Pohyb je život, Martin Hak – vypravěč příběhů, Petr Korbelář a Jan Kotulán – koncert.

 

 

Přípravný týden: 27., 28., 29., 30. nebo 31. 8. 

Jednodenní  kurz hodnotového vzdělávání pro Vaši sborovnu

Tento kurz si můžete objednat na míru pro Vaši sborovnu pro období přípravného týdne v srpnu 2018. Akreditováno MŠMT (číslo akreditace 41823 l201 5- 1 -941).

Dobrá atmosféra a zdravé vztahy jsou základem každé úspěšné školy a stojí na sdílených hodnotách. Vyzkoušíte a zažijete si základy metody hodnotového vzdělávání tak, abyste je mohli použít pro jakýkoli předmět, družinu, třídnické setkání, či téma. Zaměříme se na skupinovou práci a budeme se zabývat společnou vizí Vaší školy, její atmosférou, rozvojem komunikace, spolupráce a způsoby, jak nejlépe podpořit vnitřní motivaci dětí ke studiu. Metoda není v rozporu se současnými didaktickými přístupy. Vzhledem k omezenému počtu termínů a poptávce jsou registrace a výběr data po dohodě ceny (stanovena na základě velikosti sborovny) závazné. Vhodné pro sborovny a pedagogické týmy MŠ, ZŠ i SŠ.


 

25. – 26. 6. 2018 + 1 den/ ZŠ SMART, Roudnice
Hodnotové vzdělávání – metoda a práce s učebnicemi

Plán kurzu: Tento kurz je v celkové dotaci 16 nebo 24 hodin. První den kurzu se zabývá metodou a jejím praktickým využitím. Druhý den se budeme věnovat převážně práci s učebnicemi. Třetí den kurzu je pro ty z vás, kteří se rozhodnou aplikovat metodu v praxi s použitím učebnic My jsme svět. Po 6-8 týdnech praxe s učebnicemi ve vaší výuce proběhne tato část praktického kurzu přímo ve škole s dětmi i v kruhu pedagogů, podle individuálních potřeb. Tato část kurzu je hrazena sponzorsky (škola hradí pouze cestovné lektorek) a předpokládá plnou spolupráci školy v mezích například projektového dne. Je možné se zúčastnit pouze prvních dvou dnů. Třetí praktický den kurzu pro učitele s prvními zkušenostmi práce s učebnicemi bude domluven v souladu s potřebami účastníků a možnostmi lektorek na konci druhého dne, 26.6.. Seminář je nezbytným výcvikem pro práci s učebnicemi My jsme svět. Akreditováno MŠMT (číslo akreditace č. j. 41823/2015-1-941, 1396/2016-1-145)

Kdy: 25. a 26.6. od 8:00-16:00 (registrace v 7:30)
Kde: ZŠ SMART, Roudnice
Lektorky: Mgr. Michaela Stoilova, Mgr. Dana Hádková


25.-26. 5. 2018 + 1 den/ Londýnská, Praha
Hodnotové vzdělávání – metoda a práce s učebnicemi
Seminář je nezbytným výcvikem pro práci s učebnicemi My jsme svět. Akreditováno MŠMT (číslo akreditace č. j. 41823/2015-1-941, 1396/2016-1-145).

Plán kurzu: Tento kurz je v celkové dotaci 24 hodin. První den kurzu se zabývá metodou a jejím praktickým využitím. Druhý den se budeme věnovat převážně práci s učebnicemi. Třetí den kurzu je pro ty z vás, kteří se rozhodnou aplikovat metodu v praxi s použitím učebnic My jsme svět. Po 6-8 týdnech praxe s učebnicemi ve vaší výuce proběhne tato část praktického kurzu přímo ve škole s dětmi i v kruhu pedagogů, podle individuálních potřeb. Tato část kurzu je hrazena sponzorsky (škola ji tedy nehradí) a předpokládá plnou spolupráci školy v mezích například projektového dne. Je možné se zúčastnit pouze prvních dvou dnů. Třetí praktický den kurzu pro učitele s prvními zkušenostmi práce s učebnicemi bude domluven v souladu s potřebami účastníků a možnostmi lektorek na konci druhého dne, 26.5..

Kdy: 25.5. od 9:00 do 17:00, 26.5. od 9:00-17:00
Kde: ZŠ Londýnská, Praha
Lektorka: Mgr. Michaela Stoilova, Mgr. Dana Hádková


29.3. a 4.-5.4. 2018 + 1den / ZŠ T.G.Masaryka, Štětí, Ústecký kraj
Hodnotové vzdělávání – metoda a práce s učebnicemi
Seminář je nezbytným výcvikem pro práci s učebnicemi My jsme svět. Akreditováno MŠMT (číslo akreditace č. j. 41823/2015-1-941, 1396/2016-1-145).

Plán kurzu: Tento kurz je v celkové dotaci 24 hodin. První den kurzu je celodenní a zabývá se metodou a jejím praktickým využitím. Druhý den je rozdělen do dvou odpolední, kde se budeme věnovat převážně práci s učebnicemi. Třetí den kurzu je pro ty z vás, kteří se rozhodnou aplikovat metodu v praxi s použitím učebnic My jsme svět. Po 6-8 týdnech praxe s učebnicemi ve vaší výuce proběhne tato část praktického kurzu přímo ve škole s dětmi i v kruhu pedagogů, podle individuálních potřeb. Tato část kurzu je hrazena sponzorsky (škola ji tedy nehradí) a předpokládá plnou spolupráci školy v mezích například projektového dne. Je možné se zúčastnit pouze prvních dvou dnů. Třetí praktický den kurzu pro učitele s prvními zkušenostmi práce s učebnicemi bude domluvena v souladu s potřebami účastníků a možnostmi lektorek na konci druhého půldne, 5.4.

Kdy: 29.3. od 9:00 do 17:00, 4.4. od 13:00-17:00, 5.4. od 13:00-17:00
Kde: ZŠ T.G. Masaryka, Štětí
Lektorka: Mgr. Dana Hádková, Mgr. Michaela Stoilova
Pdf o kurzu.


9. 12. 2017 / MŠ Dráček
Základní seminář pro učitele hodnotového vzdělávání
Seminář je nezbytným výcvikem pro práci s učebnicemi My jsme svět. Akreditováno MŠMT (číslo akreditace č. j. 1332/2015/1-131). Tento seminář je zaměřen na využití HV i v mateřských školách. 
Kdy: 9.12. od 8:30 do 17:30
Kde: MŠ Dráček, Brno
Lektorka: Mgr. Michaela Stoilova