Reference

Hodnotové vzdělávání

Také v základní škole v Trmicích jsme měli příležitost blíže se seznámit s Hodnotovým vzděláváním sestry Cyril Mooney formou ukázkových vyučovacích hodin. K naší radosti jsme zjistili, že filosofie hodnotového vzdělávání pro naši školu není ničím převratně novým, ve velmi podobném duchu se totiž dlouhodobě snažíme s našimi dětmi ve škole pracovat. Konkrétní ukázkové hodiny pro nás tedy byly zejména ujištěním, že principy hodnotového vzdělávání jsou správné, nosné a užitečné – jak pro děti, tak i pro pedagogy. Byly pro nás novou inspirací a nabídly nám možnost vidět, jak ještě jinak lze zajímavě výuku ve třídě vést a realizovat.

Jsem přesvědčena o tom, že kultivace hodnot a postojů, péče o školní klima a důraz na vzájemné vztahy mezi všemi členy školní komunity jsou blahodárným podhoubím pro zdravý růst a harmonické zrání dětí v našich školách. Věřím, že děti, které ve škole zakusí, že na každém z nich záleží, které získají zdravou sebedůvěru a zároveň respekt k druhým lidem, budou také úspěšné ve školní práci, budou šťastné a budou přinášet dobro tomuto světu.

Mgr. Marie Gottfriedová
Ředitelka Základní školy Trmice

ZŠ Londýnská, Praha

Vyzkoušeli jsme si s dětmi ukázkové hodiny „Jsem divný“ a „Vztek“. Přínos ukázkových hodin hodnotového vzdělávání hodnotím velice kladně. Zkušená lektorka Dana Hádková si získala pozornost dětí hned v úvodu svým empatickým chováním a osobním přístupem. Obě hodiny (lekce) probíhaly svižně, často se měnily úkoly, formy práce a činností, vše bylo přizpůsobeno věku dětí.  Hodiny hodnotového vzdělávání byly pro děti velmi přínosné a splnily naše očekávání. Navíc se prvního setkání zúčastnila i naše školní speciální pedagožka, paní Iveta Jakubčíková, a domluvila  lekce hodnotového vzdělávání v dalších ročnících I. stupně. Témata lekcí si mohly paní učitelky vybrat samy podle potřeb daných dětských kolektivů. 

Celkově tyto hodiny hodnotového vzdělávání hodnotím po všech stránkách jako smysluplné. Přinesly žákům obohacení v různých dovednostech, otevřely jim možnost si popovídat o svých pocitech, problémech, o situacích, které běžně zažívají a na které často není čas je probrat.

Také výukové materiály, které děti zpracovávaly a které jsme si potom ještě dokončovaly, byly pro nás přínosem pro činnosti v třídnických hodinách.
Karla Bartusková, ZŠ Londýnská

ZŠ Horáckého náměstí

Naše škola absolvovala v průběhu školního roku 2016/17 školení Hodnotového vzdělávání Cyril Mooney. Najít si čas v průběhu roku bylo hodně náročné, ale určitě to bylo pro naši školu důležité. Měli jsme čas zamyslet se nad sebou, našimi žáky, věcmi důležitými pro život. Při hodnocení školního roku řada kolegů mluvila o vlivu kurzu na svůj život profesní i osobní a rádi by používali i učebnice, které budou k dispozici.

Ivana Melichárková, ZŠ Brno Horácké náměstí