O nás

Jsme tým nadšených lidí, rozvíjíme a nabízíme metodu hodnotového vzdělávání základním školám, vzděláváme mladé pedagogy a šíříme nástroje a vizi kvalitního vzdělávání v České republice.

Naším cílem je pomáhat školám vytvářet prostředí, kde…

 • se učitelé, děti i rodiče cítí svobodně, atmosféra je otevřená a uvolněná
 • se učitelé ani žáci nebojí přiznat chybu a jsou čestní
 • děti mají vnitřní motivaci ke studiu a rádi se učí
 • je pomoc druhým ve škole i mimo ni přirozenou součástí každodenní školní práce
 • si lidé naslouchají a vzájemně se podporují, důvěřují si
 • když nastane problém, je bezpečné jej řešit společně v kolektivu, vše ostatní počká
 • je cílem zlepšovat sám sebe a není nutné soutěžit s výkony ostatních
 • učitelé i žáci mají chuť být kreativní, iniciativní a měnit svět kolem sebe

Se školami a skupinami spolupracujeme na třech úrovních:

 1.  Základní úroveň, kdy odborně vyškolený učitel, či několik učitelů na dané škole, pracuje s dětmi metodou hodnotového vzdělávání a s učebnicemi My jsme svět v rámci samostatného předmetu My jsme svět, družiny, občanské, či osobnostní výchovy, nebo například aktuální potřeby v kolektivu. Těmto učitelům dále nabízíme kontinuální a individuální podporu a síťování s dalšími učiteli hodnotového vzdělávání z jiných škol.
 2. Spolupráce na úrovni sborovny, kdy výcvikem projde celý tým učitelů a pokud možno všech dospělých, kteří ve škole působí. Záměrem je nejen osvojení si metody, ale také posílení společné vize, získání efektivních nástrojů k řešení komplexních situací, předávání inspirace v rámci projektových dnů a při přesahu školy směrem ke komunitě. Předávané principy a nástroje jsou použitelné ve kterémkoli předmětu a umožňují spolupráci dětí, či dospělých v počtech od 12 do více než 80 účastníků.
 3. Spolupráce s rodiči. Ve chvíli, kdy je s metodou obeznámen tým učitelů (na úrovni 2.), je metoda velmi dobře využitelná také pro efektivní a otevřenou spolupráci mezi učiteli a rodiči. Společně jdeme k jádru a uzavíráme kruh.

Tým

SM Cyril Mooney – garant projektu a autorka metodologie
Linda Jandejsková – zakladatelka a předsedkyně spolku
Michaela Stoilová  – lektorka, pedagožka, metodička, redaktorka
Dana Hádková – lektorka a pedagožka
Ludmila Trochtová – lektorka, pedagožka, metodička
Romana Bartůňková – výtvarná redaktorka, metodička
Martina Heryšerová – produkce
Štěpánka Bumbálková –  akreditace
Jana Tlustá – účetní