Jak začít?

Vyzkoušejte si ukázkovou hodinu pro základní školy s učebnicemi My jsme svět. Společně vybereme téma, které se pro Vaši třídu hodí, ať už věkem, nebo tím, co třída zrovna prožívá. Naše lektorka hodinu s dětmi povede. Hodiny se mohou zůčastnit také ostatní učitelé, kteří se ale na chvíli stanou dětmi. Podrobnější informace včetně nákladů Vám rádi sdělíme individuálně.

Kurzy 

  1. Základní „ochutnávkový“ kurz Hodnotového vzdělávání sestry Cyril s dotací 8 hodin (akreditováno MŠMT). Tento seminář je ušit na míru sborovnám i individuálním zájemcům z řad pedagogů, školních lídrů a dalších odborníků ve vzdělávání i rodičům. Již v tomto semináři získají účastníci nástroje, které mohou jejich výuku značně transformovat. Pro individuální zájemce pořádáme semináře po naplnění kapacity nejméně 15 účastníků.
  2. Dvoudenní navazující kurz se věnuje praktickému využití v hodinách a dalším nástrojům a pricnipům systému.
  3. Třetí, praktický den si klade za cíl poskytnout další podporu při praktickém využívání metody s dětmi. Probíhá ve škole přímo v hodině HV, kde je přítomna lektorka. Po lekci probíhá analýza, reflexe pedagoga i lektorky, jsou zodpovězeny dotazy, které vznikají při praktickém využívání metody. Absolventi tohoto výcviku získávají další výhody, např. možnost síťování se školami, kde se již HV dlouhodobě využívá, propagaci školy, sdílení dobré praxe a výhody komunity pedagogů, kteří se metodě věnují. (tento den není akreditován)
  4. Balíčky pro školy obsahují: Dva dny kurzu pro pedagoga, který bude HV na škole vyučovat, ukázková lekce vedená lektorkou, strategické plánování, konzultace, podpora, isnpirativní setkání v komunitě učitelů HV (2,5 dne mimo školu), propagace školy a plán udržitelnosti.

Po každém setkání jsou účastníci vybaveni nástroji a podklady, které mohou využít ihned ve své praxi. Je naším cílem, aby děti byly ve škole šťastné, motivované, svobodné a jejich akademické výsledky byly maximem jejich vlastního potenciálu. Chceme, aby se profese učitele stala opět prestižním a vyhledávaným posláním.

Setkávání s rodiči. Rodiče jsou důležitou částí školy a je proto důležité, aby rozuměli a souzněli s hodnotovou vizí školy. Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší, je ale třeba souznít v tom, co to je. Setkání s rodiči jsou šitá na míru a navazují na 40 hodinový seminář se sborovnou tak, aby škola v budoucnu mohla využívat nástroje ke společné práci bez nás.

Film Sit Beside Me. Na začátku naší cesty byla tvorba dokumentárního filmu o práci a životě sestry Cyril a její škole Loreto Day School Sealdah v indické Kolkatě. Tento film byl vytvořen pro inspiraci všech, kteří se v procesu vzdělávání angažují. Film můžete shlédnout zde.

Podpora na školách. Školám, které mají zájem si systém otestovat v praxi nabízíme další podporu v podobě pravidelných setkání, náslechových a párových hodin a podporu při spolupráci s rodiči. O pilotní školy pečujeme s láskou, respektem a dlouhodobě.

 

Mám zájem