Škola Cyril Mooney

Škola Cyril Mooney nabízí hodnotové vzdělávání pro základní školy, vzdělává mladé pedagogy a šíří nástroje a vizi kvalitního vzdělávání v České republice.

Naším cílem je pomáhat školám vytvářet prostředí, kde…

  • se učitelé, děti i rodiče cítí svobodně, atmosféra je otevřená a uvolněná
  • se učitelé ani žáci nebojí přiznat chybu a jsou čestní
  • děti mají vnitřní motivaci ke studiu a rádi se učí
  • je pomoc druhým ve škole i mimo ni přirozenou součástí každodenní školní práce
  • si lidé naslouchají a vzájemně se podporují. Důvěřují ci.
  • když nastane problém, je bezpečné jej řešit společně v kolektivu. Vše ostatní počká.
  • je cílem zlepšovat sám sebe a není nutné soutěžit s výkony ostatních.
  • učitelé i žáci mají chuť být kreativní, iniciativní a měnit svět kolem sebe.