Sestra Cyril Mooney, Ph.D.

„Pokud jste se na mé škole nenaučili poctivosti, pak tady nemám co dělat.‟ – SM Cyril

Ve svých dvaceti letech odjela Cyril Mooney z rodného Irska do Indické Kalkaty, kde se rozholda zůstat jako sestra řádu Loreto. Zde se stala ředitelkou elitní dívčí školy Loreto Day School Sealdah, jíž byla 35 let.

Sestra Cyril si byla vědoma extrémní chudoby za branami své školy a proto otevřela dveře školy dětem z nejchudších slamů a těm bez domova, aby společně studovaly s běžnými studenty. Po několika letech se počty dětí ustálily na 700 zcela dotovaných dětech a 700, které platily školné. Ve společných třídách a během všech aktivit tak spolu studují bez rozdílu děti odlišných sociálních vrstev, mnoha náboženství i děti s hendikepy. Přes počáteční pochyby všech se stal systém vzdělávání sestry Cyril úspěšný a efektivní a zasloužil si celosvětového uznání.

Během své praxe sestra Cyril vytvořila praktickou metodologii Hodnotového vzdělávání, která je přenesitelná do jakéhokoliv prostředí. Prostřednictvím této metodologie se děti učí převzít zodpovědnost a svobodně využít vlastní potenciál, rozvíjet samostatné myšlením, empatii a pocit sounáležitosti. Mají odvahu a schopnosti měnit svoji společnost a v případě školy Loreto Sealdah dokonce nejednou zachránili život svých vrstevníků v ohrožení.

Sestra Cyril říká: „Děti, které vycházejí z našich elitních škol, to ony budou našimi budoucími úředníky a vůdci. Ti nejchudší pak jednou budou politici. Proto je musíme všechny přijmout a dát jim rovnou šanci.“

Sestra Cyril Mooney, Ph.D, obdržela ocenění UNESCO – NOMA za šíření gramotnosti, byla oceněna 4. nejvyšší cenou indické vlády – Padma Shri Award za vzdělávání a sociální práci (2007) a mnoha dalšími oceněními za svoji celoživotní práci. Je Ashoka fellow, obdržela doktorát z Lacknow University a čtyři čestné

doktoráty od Manitoba University v USA, od Trinity College v Dublinu, od Liverpool Hope University ve Velké Británii a od Saint Michael University ve Vermontu. Indická vláda uznala její přínos a rozhodla se podpořit 600 škol, které budou replikovat její systém vzdělávání. Sestra Cyril je v současné době poradkyní vlády při tomto procesu. Zároveň vyučuje svoji metodologii také mimo Indii, do této chvíle například v Nepálu, Kanadě, Irsku, Spojených Státech, Austrálii, na Mauriciu a v České republice. Byla hostem mnoha mezinárodních konferencí a fór, například při OSN, či na celosvětové konfrenci Clinton Global Innitiative v New Yorku. České republice byla mluvčí v několika debatách například na Foru 2000 v roce 2015 a vedla zde několik seminářů Hodnotového vzdělávání pro odborníky ve vzdělávání zaměřených na školní lídršip, změnu atmosféry ve škole a přípravu učitelů, rodičů i dětí.

 

Fungování a úspěchy školy Loreto Sealdah pod vedením sestry Cyril:

 • 700 studentů platí poplatky
 • 700 studentů je tak chudých, že musí být zcela podporováno
 • 247 dětí z ulice v Duhovém domově – ubytováno pod střechou školy a vyučováno studenty školy do chvíle, než se zařadí do běžných tříd
 • 40 dalších Duhových domovů byly otevřeno ve školách v Indii
 • 400 dalších dětí bylo přizváno do podobných programů v 5 městských školách
 • 150 dětí z Loreto Sealdah jezdí každý týden učit 3500 dětí do vzdálených vesnic
 • 20 000 Bosonohých učitelů bylo vytrénováno
 • 350 000 je vyučováno Bosonohými učiteli

Programy ve slamech:

 • 1400 učitelů vyškoleno
 • 470 center pro 26000 dětí otevřeno

Továrny na cihly:

 • 26 škol bylo otevřeno pro děti z továren
 • 30 učitelů bylo vyškoleno, slouží 1300 dětem

Slamy Sampura:

 • 8 škol bylo založeno
 • 50 učitelů bylo vyškoleno
 • 1200 dětí benefituje

Skrytá dětská domácí práce:

 • 1040 dětí bylo identifikováno
 • 306 přijato do školy
 • 209 získalo praktickou výuku řemesel
 • 651 získalo zdravotní péči
 • 57 bylo zachráněno z života ohrožující situace
 • 28 900 advokacie

Vzdělávání o lidských právech:

 • 5 obvodů
 • 150 státních škol
 • 18 soukromých škol
 • 251 učitelů vyškoleno
 • 80 000 dětí benefituje

Dále:

 • Škola provozuje 24 hodinovou dětskou linku
 • Záchranu a podporu seniorek bez domova (na ulici)
 • Mikrokredity ženám samoživitelkám.

Většina těchto a dlaších programů stále pokračuje. Mnohé byly iniciovány a rozvinuty dětmi.