19.3. 2018 Do Kolkaty za hodnotovým vzděláváním, Tibet Open House

Přijďte popít čaj, poslechnout a prohlédnout si co zažila naše pestrá devítičlenná parta v indické Kolkatě. Od výuky v prestižních loretánských školách po improvizované školy v továrnách na cihly, kde je dětská práce stále normou. Zveme vás na pouť desetiletími boje o svobodu a štěstí, kde nejchudší děti ulice dnes získávají vysokoškolské diplomy. Co může dokázat jediná škola? Je takový stav udržitelný? Co jsme se naučili pro naše české školy?

19.3. v Tibet Open House, 18:00, vstup zdarma.